قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ +جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

به گزارش ملک بانک به نقل از اقتصاد نیوز، بانک مسکن امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ ۶۶۹,۰۱۸ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰ ۶۶۲,۰۱۱
تسه۹۵۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ ۶۷۲,۲۲۹ ۶۶۶,۲۰۰ ۶۶۶,۲۰۰ ۶۶۶,۲۰۰ ۶۸۵,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
تسه۹۵۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۶۶۵,۷۹۸ ۶۶۰,۱۱۱ ۶۶۰,۱۱۱ ۶۶۰,۱۱۱ ۰ ۶۶۶,۰۰۰
تسه۹۵۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ ۶۷۲,۱۳۹ ۶۶۰,۵۴۷ ۶۶۳,۳۴۰ ۶۶۰,۱۵۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
تسه۹۵۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ ۶۷۶,۹۹۱ ۶۶۲,۰۴۴ ۶۶۲,۲۲۲ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۷۷,۷۷۷ ۶۶۴,۴۴۴
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۷۴,۲۸۶ ۶۶۲,۲۲۲ ۶۶۲,۲۲۲ ۶۶۲,۲۲۲ ۶۹۰,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰
تسه۹۶۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ ۶۷۳,۷۹۶ ۶۶۳,۸۹۳ ۶۶۴,۴۵۰ ۶۶۲,۲۲۲ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۶۶,۱۱۱
تسه۹۶۰۵۱ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ ۶۷۱,۰۸۳ ۶۷۸,۱۳۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۶۵,۶۵۵ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۶۷,۱۱۱
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۷۲,۹۵۳ ۶۶۷,۱۱۰ ۶۶۷,۱۱۰ ۶۶۷,۱۱۰ ۶۹۰,۰۰۰ ۶۶۷,۱۱۰
تسه۹۶۰۷۱ امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ ۶۷۲,۳۳۷ ۶۷۰,۱۱۱ ۶۷۰,۱۱۱ ۶۷۰,۱۱۱ ۶۸۵,۰۰۰ ۶۷۰,۱۲۲
تسه۹۶۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۶ ۶۷۶,۰۶۳ ۶۶۲,۲۷۹ ۶۶۶,۶۶۶ ۶۶۲,۲۲۴ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۶۶,۶۶۶
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۷۷,۰۱۷ ۶۷۶,۳۵۱ ۶۸۵,۰۰۰ ۶۶۳,۲۰۰ ۶۸۴,۹۹۹ ۶۶۷,۰۲۲
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۶۸,۶۲۸ ۶۵۱,۲۷۹ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۵۱,۱۱۱ ۶۷۸,۸۷۷ ۶۶۲,۲۲۴
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۷۴,۰۴۳ ۶۶۷,۷۷۷ ۶۶۷,۷۷۷ ۶۶۷,۷۷۷ ۶۹۰,۰۰۰ ۶۶۸,۰۰۰
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۵۵,۱۳۶ ۶۷۴,۰۰۱ ۶۸۶,۰۰۰ ۶۶۷,۰۰۰ ۶۸۷,۰۰۰ ۶۶۸,۰۲۲
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۷۰,۴۵۵ ۶۶۲,۴۱۶ ۶۶۸,۹۸۸ ۶۵۸,۰۱۵ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۶۸,۱۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۷۴,۷۵۱ ۶۸۰,۷۱۱ ۶۸۹,۰۰۰ ۶۷۲,۰۰۱ ۶۸۳,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۷۴,۸۸۵ ۶۸۳,۱۶۹ ۶۹۱,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۷
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۷۳,۴۵۳ ۶۸۴,۰۷۴ ۶۹۰,۰۰۰ ۶۷۱,۰۰۰ ۷۰۳,۴۹۸ ۶۹۰,۰۰۰
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۷۳,۸۰۸ ۶۹۲,۴۹۷ ۶۹۹,۹۰۰ ۶۶۰,۷۳۹ ۶۸۹,۹۶۵ ۶۸۵,۰۰۰
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۷۶,۸۰۵ ۶۸۵,۵۲۳ ۶۹۵,۰۰۰ ۶۶۰,۱۱۱ ۶۸۵,۰۰۰ ۶۷۹,۱۲۰
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۸۳,۵۷۰ ۶۸۵,۴۳۳ ۶۹۰,۰۰۰ ۶۷۷,۱۳۳ ۶۸۹,۹۹۰ ۶۸۹,۹۰۰

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت