قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷ +جدول

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش ملک بانک به نقل از اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه۹۵۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ ۶۶۵,۸۳۷ ۶۶۵,۸۳۷ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰
تسه۹۶۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ ۶۶۸,۴۷۳ ۶۶۱,۱۲۰ ۶۷۹,۹۹۹ ۶۶۱,۱۲۰
تسه۹۶۰۸۱ امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ ۶۶۷,۷۱۴ ۶۷۸,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰ ۶۶۱,۲۳۰
تسه۹۵۰۶۱ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۶۶۴,۷۳۸ ۶۵۰,۱۱۱ ۶۷۹,۹۹۹ ۶۵۰,۱۱۱
تسه۹۶۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ ۶۷۰,۱۵۵ ۶۷۰,۱۵۵ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۵۸,۸۸۸
تسه۹۶۰۹۱ امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ ۶۵۳,۵۴۲ ۶۷۸,۲۰۰ ۶۷۹,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
تسه۹۶۱۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ ۶۶۸,۶۳۹ ۶۶۸,۶۳۹ ۶۷۴,۰۰۰ ۶۶۵,۹۰۰
تسه۹۶۱۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ ۶۷۲,۰۴۸ ۶۸۸,۰۰۰ ۶۷۹,۹۹۹ ۶۷۲,۰۱۱
تسه۹۶۱۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ ۶۶۹,۱۵۶ ۶۷۰,۲۹۸ ۶۷۸,۹۹۸ ۶۷۰,۴۵۵
تسه۹۷۰۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ ۶۷۳,۰۷۵ ۶۸۱,۷۲۷ ۶۹۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
تسه۹۷۰۲۱ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ ۶۷۴,۲۱۲ ۶۷۶,۶۲۶ ۶۷۹,۹۹۷ ۶۷۲,۵۱۱
تسه۹۷۰۳۱ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ ۶۷۴,۵۰۹ ۶۸۱,۳۱۵ ۶۸۹,۹۸۰ ۶۷۵,۰۲۲
تسه۹۷۰۴۱ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ ۶۸۰,۳۹۹ ۶۸۵,۸۳۴ ۶۸۷,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۷

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت