متوسط قیمت مسکن به مرز ۶میلیون تومان رسید/ گرانی ۱۱.۵درصدی

نوشته شده توسطتحریریه
پست قبل

در حالی طی ماه‌های اخیر به خصوص اردیبهشت ماه امسال قیمت مسکن نسبت به فروردین امسال در اکثر مناطق پایتخت افزایش یافته که متوسط قیمت تنها در منطقه ۲۰ تهران کاهش یافته است.

مطابق آمار دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن پایتخت طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال شاهد تغییرات عمده هم در تعداد مبایعه نامه‌ها و هم قیمت مسکن بوده است.

بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه نامه اردیبهشت ماه با ۲۲۹۶ فقره مربوط به منطقه ۵ و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه ۱۹ با ۱۱۲ فقره است. در فروردین ماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۱۱ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت ماه با رشد بیش از ۷ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در این منطقه طی ۳۱ روز فروردین ۱۹۱ مبایعه نامه ثبت شده که در اردیبهشت ماه به ۷۲۰ فقره افزایش یافته است.تعداد مبایعه‌نامه ثبت شده در منطقه ۲ طی فروردین امسال ۴۲۵ فقره بوده که در ماه گذشته به ۱۴۲۳ فقره افزایش یافته است. متوسط قیمت یک دستگاه آپارتمان در این منطقه نیز از هر مترمربع ۸٫۶ میلیون تومان در اولین ماه سال به ۹٫۵ میلیون تومان در اریبهشت ۹۷ افزایش یافته است، یعنی ۱۰٫۵ درصد افزایش قیمت.

در منطقه ۳ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال نسبت به اردیبهشت تغییری چندانی نداشته است؛ در ماه گذشته قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه ۱۰٫۵ میلیون تومان بود. در فروردین قیمت متوسط این منطقه ۱۰٫۴ میلیون تومان بوده است.طی فروردین امسال ۴۲۰ فقره و در اردیبهشت ماه ۱۵۹۳ مبایعه‌نامه در منطقه ۴ ثبت شده است.

متوسط قیمت در این منطقه طی فروردین ماه ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بوده که یکماه بعد این متوسط قیمت به ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.در مناطق ۵، ۶، ۷ و ۸ به ترتیب طی اردیبهشت ماه امسال ۲۲۹۶ فقره، ۶۲۹، ۱۰۵۲ و ۱۱۱۱ فقره مبایعه‌نامه امضا شده است.

متوسط قیمت هر مترمربع در این مناطق نیز به ترتیب در دومین ماه بهار ۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان (۷ درصد رشد نسبت به فروردین)، ۸ میلیون و ۶۳ هزار تومان (۴ درصد رشد نسبت به فروردین ۹۷)، ۵ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان (۸ درصد رشد نسبت به فروردین) و ۵ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان (۱۰٫۲ درصد رشد قیمت نسبت به فزوردین ۹۷) بوده است.

در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱،‌۱۲، ۱۳ و ۱۴ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه امسال به ترتیب ۳٫۹ میلیون تومان، ۳٫۷، ۳٫۷، ۳٫۴، ۵٫۳ و ۴٫۲ میلیون تومان بوده است. در منطقه ۱۵ متوسط قیمت در فروردین ماه امسال سه میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بوده که در ماه گذشته به سه میلیون و ۲۵۹ هزار تومان افزایش یافته است.

در این منطقه طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۲۷۹ فقره و ۱۰۴۸ فقره مبایعه‌نامه ثبت شده است.طی فروردین امسال در منطقه ۱۶ بالغ بر ۷۸ مبایعه‌نامه ثبت شده که این تعداد در ماه بعدی با رشد ۳۳۳ درصدی به ۳۳۸ فقره افزایش یافته است. افزایش متوسط قیمت اما چنین رشدی نداشته است. در اردیبهشت امسال قیمت متوسط هرمترمربع آپارتمان در این منطقه ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و در فروردین ماه امسال ۲ میلیون و ۸۵۲ هزار تومان بوده است.

در مناطق ۱۷،‌ ۱۸ و ۱۹ به ترتیب قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشته ۲٫۹ میلیون تومان،‌ ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان و ۳ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان بوده است.در منطقه ۲۰ آمار مبایعه‌نامه حدود ۳۸۰ درصد طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه پیش از آن رشد داشته است. با وجود این افزایش مبایعه‌نامه‌ها،‌متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه طی اردیبهشت ۹۷ در مقایسه با فروردین ۹۷ کاهش یافته است.

هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۲۰ در فروردین امسال ۲ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان بود که یکماه بعد (اردیبهشت ۹۷) به ۲ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان کاهش یافته است.در مناطق ۲۱ و ۲۲ نیز متوسط قیمت طی اردیبهشت ماه امسال به ترتیب ۴ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان و ۵ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان بوده است.

در مجموع کل مبایعه‌نامه پس از حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت ۱۷ هزار و ۶۰۵ فقره بوده که نسبت به فروردین ماه با ۴۷۹۶ فقره افزایش حدود ۲۷ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل مناطق ۲۲ گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۵ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان و ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بوده است.

به نقل از : تسنیم

ارسال دیدگاه شما

نام *
آدرس ایمیل *
وب سایت