10,000,000 تومان1,000,000 تومان

واحد مسکونی نقلی

قنات کوثر، منطقه ۴، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 ساعت پیش

10,000,000 تومان1,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان مسکونی

3 ساعت پیش

۶۰ متر یکخوابه رهن کامل

استان تهران، تهران، ستارخان، ایران

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 ساعت پیش

100,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 60

آپارتمان مسکونی

3 ساعت پیش

65,000,000 تومان2,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 75

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ساعت پیش

65,000,000 تومان2,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 75

آپارتمان مسکونی

4 ساعت پیش

30,000,000 تومان900,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 55

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ساعت پیش

30,000,000 تومان900,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 55

آپارتمان مسکونی

4 ساعت پیش

60,000,000 تومان700,000 تومان

اپارتمان ۷۰متری نوسازتکواحدی کلیدنخورده

استان تهران، تهران، منطقه ۱۴، خیابان عجب گل، ایران

خواب: 1مترمربع: 70

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ساعت پیش

60,000,000 تومان700,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 70

آپارتمان مسکونی

4 ساعت پیش

70,000,000 تومان500,000 تومان

آپارتمان ۵۰متری زیر همکف

استان تهران، تهران، سهروردی شمالی، ایران

خواب: 1مترمربع: 50

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ساعت پیش

70,000,000 تومان500,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 50

آپارتمان مسکونی

4 ساعت پیش

25,000,000 تومان1,200,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 65

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ساعت پیش

25,000,000 تومان1,200,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 65

آپارتمان مسکونی

4 ساعت پیش

13,000,000 تومان600,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 67

آپارتمان مسکونی

melkbank

5 ساعت پیش

13,000,000 تومان600,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 67

آپارتمان مسکونی

5 ساعت پیش

خواب: 2مترمربع: 65

آپارتمان مسکونی

melkbank

7 ساعت پیش

40,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 65

آپارتمان مسکونی

7 ساعت پیش