4,680,000,000 تومان

زمین فروشی

رشت، فلکه قلی پور، خمسه بازار دوم، کوچه علی پور

مترمربع: 234

زمین و کلنگی

mahyartaghipoor

5 ماه پیش

4,680,000,000 تومان

مترمربع: 234

زمین و کلنگی

5 ماه پیش

75,000,000 تومان

فروش زمین مسکونی در رشت

رشت خیابان افتخاری (جاده فومن)، بعد بیمارستان قائم، جنب شهرداری منطقه 4

مترمربع: 150

زمین و کلنگی

Casra

8 ماه پیش

75,000,000 تومان

مترمربع: 150

زمین و کلنگی

8 ماه پیش

416,000,000 تومان

زمین ساحلی

بندر انزلی، استان گیلان، ایران

مترمربع: 757

زمین و کلنگی

Akbari

8 ماه پیش

416,000,000 تومان

مترمربع: 757

زمین و کلنگی

8 ماه پیش

8,000,000,000 تومان

فروش زمین ۱۰ هراز متری در کمربندی خرمشهر

استان گیلان، رشت، بلوار خرمشهر، ایران

مترمربع: 10000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

8,000,000,000 تومان

مترمربع: 10000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

90,000,000 تومان

فروش زمین ۱۸۰ متری خ ارشاد

استان گیلان، رشت، کوی اساتید، ایران

مترمربع: 180

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

90,000,000 تومان

مترمربع: 180

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

6,000,000,000 تومان

فروش زمین ۱۲۰ هزار متری انزلی

جاده کپورچال به آبکنار، استان گیلان، ایران

مترمربع: 120000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

6,000,000,000 تومان

مترمربع: 120000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

40,000,000 تومان

فروش زمین ۲۰۰ متری سنگر

روبروی دادگستری سنگر، استان گیلان، ایران

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

40,000,000 تومان

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

1,072,500,000 تومان

زمین ۱۶۵۰ متری حاجی بکنده

حسن رود حاجی بکنده ، استان گیلان، ایران

مترمربع: 1650

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

1,072,500,000 تومان

مترمربع: 1650

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

190,000,000 تومان

۷۷۰ متر زمین در بین زیباکنار و کیاشهر

استان گیلان، جاده زیباکنار - کیاشهر، ایران

مترمربع: 770

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

190,000,000 تومان

مترمربع: 770

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

۱۷۰۰۰ متر زمین مسکونی شیشه گران لاهیجان

استان گیلان، لاهيجان، شیشه گران، ایران

مترمربع: 17000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

مترمربع: 17000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

65,000,000 تومان

فروش زمین ۲۳۴ متری چاف لنگرود

استان گیلان، پایین چاف، جاده ساحلی، ایران

مترمربع: 234

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

65,000,000 تومان

مترمربع: 234

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

125,000,000 تومان

۵۰۰ متر زمین در ماسال

ماسال، استان گیلان، ایران

مترمربع: 500

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

125,000,000 تومان

مترمربع: 500

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

773,500,000 تومان

مترمربع: 298

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

773,500,000 تومان

مترمربع: 298

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

28,000,000,000 تومان

۸۰۰۰ متر زمین جاده انزلی

جاده انزلی سایپا، رشت، استان گیلان، ایران

مترمربع: 8000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

28,000,000,000 تومان

مترمربع: 8000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

715,000,000 تومان

فروش زمین ۱۳۰۰ متری در خیابان عرفان جاده انزلی

خیابان عرفان . جاده انزلی . رشت . استان گیلان

مترمربع: 1300

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

715,000,000 تومان

مترمربع: 1300

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

مترمربع: 2000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

مترمربع: 2000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

1,015,000,000 تومان

مترمربع: 4060

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

1,015,000,000 تومان

مترمربع: 4060

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

۷۳۵۰ متر زمین در احمد سرگوراب

جاده احمدسرگوراب - نصیرمحله, شفت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 7350

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

مترمربع: 7350

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

۲۰۰۰ متر زمین در چالوس

چالوس، استان مازندران، ایران

مترمربع: 2000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

مترمربع: 2000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

189,000,000 تومان

فروش ۳۱۵ متر زمین حاجی بکنده

حاجی بكنده, استان گیلان, ایران

مترمربع: 315

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

189,000,000 تومان

مترمربع: 315

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

فروش ۱۰ هزار متر زمین

خیابان لاهیجان . بالاتر از آج بیشه, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 10000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

مترمربع: 10000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

1,072,500,000 تومان

فروش ۱۶۵۰ متر زمین حاجی بکنده

حاجی بكنده, استان گیلان, ایران

مترمربع: 1650

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

1,072,500,000 تومان

مترمربع: 1650

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

170,000,000 تومان

فروش ۲۰۰۰ متر زمین در آج بیشه

آج بیشه, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 2000

زمین و کلنگی

melkbank

10 ماه پیش

170,000,000 تومان

مترمربع: 2000

زمین و کلنگی

10 ماه پیش

زمین سند دار رامسر

رامسر، استان مازندران، ایران

مترمربع: 625

زمین و کلنگی

elahinia

11 ماه پیش

مترمربع: 625

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

مترمربع: 285

زمین و کلنگی

elahinia

11 ماه پیش

مترمربع: 285

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

زمین ۴۷۵ متری سنددار اوایل شهر چالوس

چالوس، استان مازندران، روبروی درمانگاه الف- کلا

مترمربع: 475

زمین و کلنگی

hamed_elahinia

11 ماه پیش

مترمربع: 475

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

460,000,000 تومان

۲۰۰ متر زمین پل بوسار

پل بوسار, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

460,000,000 تومان

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

600,000,000 تومان

۳۰۰۰ متر زمین در سراوان

سراوان, استان گیلان, ایران

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

600,000,000 تومان

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

115,200,000 تومان

مترمربع: 480

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

115,200,000 تومان

مترمربع: 480

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

۲۹۷ متر زمین در خ ۱۹۲ گلسار

بلوار گلسار رشت استان گیلان IR

مترمربع: 297

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

مترمربع: 297

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

ملک ۸۰۰۰ متری با خانه و مغازه

جانبازان, بلوار امام رضا 200 متر بعد از پمپ بنزین آج بیشه, رشت, استان گیلان, ایران

خواب: 4مترمربع: 8000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

خواب: 4مترمربع: 8000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

105,000,000 تومان

فروش زمین ۱۵۰ متری هلال احمر

هلال احمر استان گیلان, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 150

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

105,000,000 تومان

مترمربع: 150

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

150,000,000 تومان

زمین ۵۰۰ متری در باغ پرندگان

جاده انزلی, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 500

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

150,000,000 تومان

مترمربع: 500

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

۱۲۰۹ متر زمین در پیربازار

پیربازار, استان گیلان, ایران

مترمربع: 1209

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 1209

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

17,000,000 تومان

زمین ۱۰۰ متری جاده سنگر

جاده رشت - سنگر, سنگر, استان گیلان, ایران

مترمربع: 100

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

17,000,000 تومان

مترمربع: 100

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

165,000,000 تومان

۶۶۰ متر زمین جاده جیرده

جاده جیرده فلکده, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 660

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

165,000,000 تومان

مترمربع: 660

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

40,000,000 تومان

فروش زمین۲۰۰ متر پیربازار نوخاله

پیربازار نوخاله, استان گیلان, ایران

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

40,000,000 تومان

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

66,640,000 تومان

۳۹۲ متر زمین در لاهیجان

لاهيجان, علیسرود استان گیلان, ایران

مترمربع: 392

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

66,640,000 تومان

مترمربع: 392

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

102,800,000 تومان

۲۵۷ متر زمین در سیاهکل

سیاهکل، استان گیلان، ایران

مترمربع: 257

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

102,800,000 تومان

مترمربع: 257

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

40,000,000 تومان

مترمربع: 210

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

40,000,000 تومان

مترمربع: 210

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

51,250,000 تومان

۲۰۵ متر زمین سند دار فومن

فومن خیابان نماز, استان گیلان, ایران

مترمربع: 205

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

51,250,000 تومان

مترمربع: 205

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

70,650,000 تومان

مترمربع: 471

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

70,650,000 تومان

مترمربع: 471

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

۱۰۵۹ متر زمین بلوار امام علی جاده سنگر

رشت - بلوار امام علی جاده سنگر, استان گیلان, ایران

مترمربع: 1059

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 1059

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

70,000,000 تومان

۲۰۰ متر زمین جاده جیرده

جاده جیرده, آقا سید شریف, استان گیلان, ایران

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

70,000,000 تومان

مترمربع: 200

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

2,800,000,000 تومان

۱۴۰۰۰ متر زمین در منطقه آزاد

منطقه آزاد انزلی, استان گیلان, ایران

مترمربع: 14000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

2,800,000,000 تومان

مترمربع: 14000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

105,000,000 تومان

۱۵۰ متر زمین نسقی هلال احمر

خیابان هلال احمر, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 150

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

105,000,000 تومان

مترمربع: 150

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

192,500,000 تومان

زمین ۷۷۰ متری سند دار

جاده زیباکنار کیاشهر, استان گیلان, ایران

مترمربع: 770

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

192,500,000 تومان

مترمربع: 770

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

۱۰۰۰ متری زمین

جاده پیربازار, استان گیلان, ایران

مترمربع: 1000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

مترمربع: 1000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

۱۳۶ متر زمین آج بیشه

آج بیشه, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 136

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 136

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

مترمربع: 4500

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 4500

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

۳۹۰ متر زمین جاده انزلی

استان گیلان، رشت، جاده رشت به انزلی، ایران

مترمربع: 390

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 390

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

85,000,000 تومان

۱۸۰ متر زمین خ ارشاد

ارشاد, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 180

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

85,000,000 تومان

مترمربع: 180

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

۳۰۰۰ متر زمین جاده سراوان

جاده سراوان, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

مترمربع: 3000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

128,000,000 تومان

فروش زمین سند دار ۱۴۲ متری

میدان شهید قلی پور, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 142

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

128,000,000 تومان

مترمربع: 142

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

810,000,000 تومان

۱۸۰ متر زمین تجاری بهترین موقعیت مکانی

بلوار لاکانی, رشت, استان گیلان, ایران

مترمربع: 180

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

810,000,000 تومان

مترمربع: 180

زمین و کلنگی

11 ماه پیش

250,000,000 تومان

۵۰۰۰ متر زمین فوری

صومعه سرا, استان گیلان, ایران

مترمربع: 5000

زمین و کلنگی

melkbank

11 ماه پیش

250,000,000 تومان

مترمربع: 5000

زمین و کلنگی

11 ماه پیش