200,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 58

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

200,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 58

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

40,000,000 تومان500,000 تومان

۴۶م با پارکینگ.پل دوم بلوار ابوذر.ائمه اطهار

فرح آباد، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1مترمربع: 46

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

40,000,000 تومان500,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 46

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

100,000,000 تومان3,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 125

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

100,000,000 تومان3,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 125

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

130,000,000 تومان

۷۰ متر کاوه_زارع

قیطریه، منطقه ۱، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1مترمربع: 70

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

130,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 70

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

47,000,000 تومان

آپارتمان نوساز ۴۵ متری

تهران تهران استان تهران IR

خواب: 1مترمربع: 45

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

47,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 45

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 1مترمربع: 68

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

خواب: 1مترمربع: 68

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

137,000,000 تومان

۷۴ متر تک واحدی

شهریار شهرستان شهریار استان تهران IR

خواب: 2مترمربع: 74

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

137,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 74

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

185,000,000 تومان

۴۵متر پاسدارگمنام باپارکینگ

پیروزی، منطقه ۱۳، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1مترمربع: 45

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

185,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 45

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

260,000,000 تومان

واحد ۸۸ متری منظریه عباس رشیدی

استان گیلان، رشت، بلوار منظریه، ایران

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

260,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 88

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش