ویلا شهرکی لوکس،زیباکنار

زیباکنار، استان گیلان، ایران

خواب: 3مترمربع: 196

ویلا

مجید عطایی

1 هفته پیش

خواب: 3مترمربع: 196

ویلا

1 هفته پیش

خواب: 5مترمربع: 804

ویلا

مجید عطایی

1 هفته پیش

خواب: 5مترمربع: 804

ویلا

1 هفته پیش

580,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 1000

ویلا

melkbank

2 هفته پیش

580,000,000 تومان

خواب: 1مترمربع: 1000

ویلا

2 هفته پیش

390,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 250

ویلا

melkbank

2 هفته پیش

390,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

ویلای فلت شهرکی

زیباکنار, استان گیلان, ایران

خواب: 2مترمربع: 270

ویلا

مجید عطایی

3 هفته پیش

خواب: 2مترمربع: 270

ویلا

3 هفته پیش

ویلا فلت شهرکی

زیباکنار, استان گیلان, ایران

خواب: 2مترمربع: 125

ویلا

مجید عطایی

3 هفته پیش

خواب: 2مترمربع: 125

ویلا

3 هفته پیش

خواب: 3مترمربع: 314

ویلا

مجید عطایی

3 هفته پیش

خواب: 3مترمربع: 314

ویلا

3 هفته پیش

خواب: 2مترمربع: 148

ویلا

مجید عطایی

3 هفته پیش

خواب: 2مترمربع: 148

ویلا

3 هفته پیش

90,000,000 تومان

خونه باغ چوبی ۳۰۰متری

چیذر، منطقه ۱، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2مترمربع: 300

ویلا

melkbank

3 هفته پیش

90,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 300

ویلا

3 هفته پیش