املاک اتحاد

 • پونک انتهای اشرفی اصفهانی خیابان چمران پلاک 34
 • 0935101XXXX نمایش

.

 • shabani

  ایمیل تماس 0935101XXXX نمایش
 • 5 km
  • 1 km
  • 2 km
  • 3 km
  • 4 km
  • 5 km
 

لیست ملک های : املاک اتحاد

۱۲۰ متری دو خـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی…

 • پونک
290000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 6 روز قبل املاک اتحاد

۶۱متری یکخـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی زیتون

 • پونک
30000000تومانودیعه
2100000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 6 روز قبل املاک اتحاد

۸۲متری دوخـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی زیتون

 • پونک
50000000تومانودیعه
2500000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 6 روز قبل املاک اتحاد

۱۱۰ متری دو خـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی…

 • پونک
180000000تومانودیعه
2000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 6 روز قبل املاک اتحاد

مغازه تجاری ۱۵ مــتری و ۱۲متری پونک اشرفی…

 • پونک
15000000تومانودیعه
1500000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 6 روز قبل املاک اتحاد

۸۵متری دوخـواب پونک اشرفی اصفهانی زیتون نبش سلمان…

 • پونک
220000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

۱۱۰متری دوخـواب پونک اشرفی اصفهانی اقبالپور

 • پونک
180000000تومانودیعه
2000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

۱۰۵متری دوخـواب پونک اشرفی اصفهانی الوند

 • پونک
100000000تومانودیعه
2300000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

۷۰ متری دوخـواب پونک اشرفی اصفهانی چمران

 • پونک
110000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

۷۱متری دوخـواب پونک

 • پونک
120000000تومانودیعه
10000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

طبقه اول ۷۵متری دوخـواب پونک

 • پونک
30000000تومانودیعه
2500000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

طبقه اول فول امکانات ۸۰متری دوخـواب

 • پونک
110000000تومانودیعه
1000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

طبقه ششم با آسانسور ۶۶متری یکخـواب پونک

 • پونک
26000000تومانودیعه
2500000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

طبقه دوم واقعی اول سندی کم پله ۷۸متری…

 • پونک
150000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

طبقه اول کم پله ۷۵متری دوخـواب پونک

 • پونک
40000000تومانودیعه
2700000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

مسکونی و یا موقعیت اداری ۲۰۰متری دوطبقه ونیم

 • پونک
100000000تومانودیعه
4000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

۱۳۰متری سه خـواب پونک

 • پونک
320000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 3 هفته قبل املاک اتحاد

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره 75 متری پونک

 • پونک
160000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد

مسکونی رهن و اجاره 80 متری دو خوابه…

 • پونک
80000000تومانودیعه
2000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره پونک

 • پونک
40000000تومانودیعه
2700000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد