املاک اتحاد

 • پونک انتهای اشرفی اصفهانی خیابان چمران پلاک 34
 • 0935101XXXX نمایش

.

 • shabani

  ایمیل تماس 0935101XXXX نمایش
 • 5 km
  • 1 km
  • 2 km
  • 3 km
  • 4 km
  • 5 km
 

لیست ملک های : املاک اتحاد

115متر 2خواب پونک

 • پونک
300000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 4 هفته قبل املاک اتحاد

70متر 2خواب پونک

 • پونک
110000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 4 هفته قبل املاک اتحاد

60متر پونک

 • پونک
100000000تومانودیعه
12000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 4 هفته قبل املاک اتحاد

70متر 2خواب پونک

 • پونک
40000000تومانودیعه
2000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 4 هفته قبل املاک اتحاد

70متر 2خواب پونک

 • پونک
25000000تومانودیعه
2200000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 4 هفته قبل املاک اتحاد

75متر 2خواب پونک

 • پونک
25000000تومانودیعه
2900000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 4 هفته قبل املاک اتحاد

۱۲۰ متری دو خـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی…

 • پونک
290000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد

۶۱متری یکخـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی زیتون

 • پونک
30000000تومانودیعه
2100000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد

۸۲متری دوخـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی زیتون

 • پونک
50000000تومانودیعه
2500000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد

۱۱۰ متری دو خـواب بزرگ پونک اشرفی اصفهانی…

 • پونک
180000000تومانودیعه
2000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد

مغازه تجاری ۱۵ مــتری و ۱۲متری پونک اشرفی…

 • پونک
15000000تومانودیعه
1500000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 2 ماه قبل املاک اتحاد