املاک تهران کانال(گاندی)

 • جردن
 • 0218865XXXX نمایش
 • 5 km
  • 1 km
  • 2 km
  • 3 km
  • 4 km
  • 5 km
 

لیست ملک های : املاک تهران کانال(گاندی)

110متر 2خواب جردن

 • جردن
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

145متر 3خواب ولیعصر

 • ولیعصر
2000000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

95متر 2خواب توانیر

 • توانیر
2200000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

240متر 3خواب میرداماد

 • میرداماد
8400000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

215متر 3خواب میرداماد

 • میرداماد
5400000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

136متر 3خواب میرداماد

 • میرداماد
3000000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

140متر 3خواب میرداماد

 • میرداماد
3000000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

115متر 2خواب جردن

 • جردن
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

141متر 2خواب جردن

 • جردن
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

110متر 2خواب جردن

 • جردن
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

125متر 3خواب میرداماد

 • میرداماد
2700000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

140متر 3خواب میرداماد

 • میرداماد
2350000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

216متر 3خواب میرداماد

 • میرداماد
6500000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

134متر 3خواب ملاصدرا

 • ملاصدرا
لیست شده در 7 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

260متر 4خواب جردن

 • جردن
لیست شده در 7 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

227متر 4خواب ملاصدرا

 • ملاصدرا
لیست شده در 7 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

266متر 3خواب ملاصدرا

 • ملاصدرا
لیست شده در 7 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

210متر 4خواب میرداماد

 • میرداماد
4700000000تومان
لیست شده در 7 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

210متر 4خواب میرداماد

 • میرداماد
4700000000تومان
لیست شده در 7 روز قبل املاک تهران کانال(گاندی)

90متر 2خواب میرداماد

 • میرداماد
2200000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل املاک تهران کانال(گاندی)