املاک سناتور

 • پاسداران شمالی پایین تر از سه راه اقدسیه پلاک 565 املاک سناتور
 • 0212282XXXX نمایش
 • 0902411XXXX نمایش
 • https://maskansenator.ir

.سابقه ما اعتبار ما نزد شماست …

با افتخار اقرار و اذعان داریم آنچه تا امروز ما را نزد شما سرافراز و سربلند نموده ، صرفا اطمینان و لطف شما نسبت به خدمتگذاریمان از گذشته تا حال بوده است که نتیجه آن موجبات 30 سال فعالیت در امور مرتبط ملکی ( از جمله خرید ، فروش ، مشارکت ، رهن و اجاره ) می باشد که افتخار ما نزد شما را فراهم ساخته است .

امید است همچون گذشته ، قدردان و خدمتگذاری صادق باشیم و بیش از پیش موجبات رضایت شما دوستان را در سایه ی حق تعالی فراهم سازیم .

 • آقای آرام

  ایمیل تماس 0912735XXXX نمایش
 • آقای سلمان زاده

  ایمیل تماس 0912318XXXX نمایش
 • آقای شریفی

  ایمیل تماس 0910069XXXX نمایش
 • آقای سهرابی

  ایمیل تماس 0912700XXXX نمایش
 • خانم توانا

  ایمیل تماس 0919503XXXX نمایش
 • آقای زمانی

  ایمیل تماس 0910166XXXX نمایش
 • 5 km
  • 1 km
  • 2 km
  • 3 km
  • 4 km
  • 5 km