گروه املاک نماد زعفرانیه

 • زعفرانیه
 • 0212680XXXX نمایش
 • 5 km
  • 1 km
  • 2 km
  • 3 km
  • 4 km
  • 5 km
 

لیست ملک های : گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش ویلایی 1100 متری زعفرانیه 12 خواب

 • زعفرانیه
75000000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 855 متری نیاوران 5 خواب ،…

 • نیاوران
77000000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 82 متری ولنجک دارای 2 خواب

 • ولنجک
2000000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 480 متری زعفرانیه 5 خواب ،…

 • زعفرانیه
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 195 متری زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 260 متری زعفرانیه ثاراالله 3 خواب…

 • زعفرانیه
14000000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 195 متر زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
7500000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 90 متری زعفرانیه 2 خواب ،…

 • زعفرانیه
3500000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 160 متری فرشته 3 خواب ،…

 • فرشته
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 200 متری زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
60000000تومان
لیست شده در 4 روز قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

اجاره آپارتمان 160 متری زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
150000000تومانودیعه
7000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

اجاره آپارتمان 180 متری ولنجک 3 خواب ،…

 • ولنجک
700000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 250 متری زعفرانیه ( عمارتی خاص…

 • زعفرانیه
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 167 متری زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
50000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 175 متری زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
6125000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

اجاره آپارتمان 200 متری زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
850000000تومانودیعه
0توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 195 متر زعفرانیه 3 خواب ،…

 • زعفرانیه
7500000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 90 متری زعفرانیه 2 خواب ،…

 • زعفرانیه
3500000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

اجاره آپارتمان 130 متری قدیمی ولنجک 3 خواب…

 • ولنجک
150000000تومانودیعه
3000000توماناجاره ماهیانه
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه

فروش آپارتمان 240 متری ولنجک 3 خواب ،…

 • ولنجک
لیست شده در 1 هفته قبل گروه املاک نماد زعفرانیه