ترتیب بر اساس:

خواب: 4مترمربع: 263

ویلا

melkbank

1 روز پیش

خواب: 4مترمربع: 263

ویلا

1 روز پیش

خواب: 4مترمربع: 265

ویلا

melkbank

3 هفته پیش

خواب: 4مترمربع: 265

ویلا

3 هفته پیش

ویلا شهرکی لوکس،زیباکنار

زیباکنار، استان گیلان، ایران

خواب: 3مترمربع: 196

ویلا

مجید عطایی

1 ماه پیش

خواب: 3مترمربع: 196

ویلا

1 ماه پیش

خواب: 3مترمربع: 336

ویلا

مجید عطایی

2 ماه پیش

خواب: 3مترمربع: 336

ویلا

2 ماه پیش

خواب: 3مترمربع: 314

ویلا

مجید عطایی

4 ماه پیش

خواب: 3مترمربع: 314

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 5مترمربع: 804

ویلا

مجید عطایی

6 ماه پیش

خواب: 5مترمربع: 804

ویلا

6 ماه پیش


70,000,000 تومان2,600,000 تومان

اجاره اپارتمان

استان تهران، تهران، سهروردی، ایران

خواب: 2: 95

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

70,000,000 تومان2,600,000 تومان

خواب: 2: 95

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

20,000,000 تومان1,200,000 تومان

۵۰متر انتهای جیحون

استان تهران، خیابان جیحون، ایران

خواب: 1: 50

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

20,000,000 تومان1,200,000 تومان

خواب: 1: 50

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

40,000,000 تومان1,800,000 تومان

۷۷متر۲خواب پونک سردارجنگل

پونک، سردار جنگل، منطقه ۵، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

40,000,000 تومان1,800,000 تومان

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

60,000,000 تومان1,000,000 تومان

خواب: 2: 82

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 روز پیش

60,000,000 تومان1,000,000 تومان

خواب: 2: 82

آپارتمان مسکونی

1 روز پیش

۶۸ متر گروسی فول در حد نوساز

استان تهران، تهران، گروسی، ایران

خواب: 1: 68

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

145,000,000 تومان

خواب: 1: 68

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

۱۰۰متر محبوب مجاز شرقی

تهران، خیابان محبوب مجاز، ایران

خواب: 2: 100

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

130,000,000 تومان

خواب: 2: 100

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش