مرتب سازی براساس:

فروش آپارتمان زعفرانیه 132 متر شیک

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
4356000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل املاک چشم انداز

فروش آپارتمان زعفرانیه 200 متر لاکچری

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
6000000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل املاک چشم انداز

فروش دفتر کار (موقعیت اداری) در زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
3000000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل املاک چشم انداز

فروش آِپارتمان زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
3900000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل املاک چشم انداز

فروش آپارتمان در زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
24000000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل املاک چشم انداز

فروش آِپارتمان زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
توافقی
لیست شده در 1 هفته قبل املاک چشم انداز

فروش آپارتمان زعفرانیه 173 متر لوکس

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
5000000000تومان
لیست شده در 1 هفته قبل املاک چشم انداز

کلنگی,320 متری

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
20800000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک جام جم (صاحبقرانیه)

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
18600000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
15000000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
4160000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
8100000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
7200000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
6500000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
14000000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز

(( فروش آپارتمان )) زعفرانیه

 • استان تهران, تهران, زعفرانیه
10000000000تومان
لیست شده در 2 هفته قبل املاک چشم انداز