مرتب سازی براساس:
no-image

90 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
1800000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

85 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
1800000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

165 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
4125000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

116 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
2150000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

67 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
1600000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

152 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
4500000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

85 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
1800000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

210 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
3780000000تومان
لیست شده در 2 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

123 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
2205000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

165 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
4125000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

105 متری 1 خوابه اداری مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
2310000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

160 متری 3 خوابه مرزدارن

 • استان تهران, تهران, مرزداران
4000000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

86 متری 2خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
1650000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

117 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
2370000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

143 متری 2 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
4290000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)
no-image

185 متری 3 خوابه مرزداران

 • استان تهران, تهران, مرزداران
4995000000تومان
لیست شده در 3 ساعت قبل املاک بنایی(مرزداران)