فروش آپارتمان

هتل آویشن, خیام, گرگان, استان گلستان, ایران

خواب: 2مترمربع: 100

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 ماه پیش

130,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 100

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

خواب: 2مترمربع: 92

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ماه پیش

147,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 92

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

خواب: 2مترمربع: 120

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ماه پیش

180,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 120

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

خواب: 2مترمربع: 85

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ماه پیش

190,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 85

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

اپارتمان خ دی بهمن شرقی

بهمن شرقی, گرگان, استان گلستان, ایران

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ماه پیش

260,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 130

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

آپارتمان صیاد شیرازی۱۶

صیاد شیرازی16, گرگان, استان گلستان, ایران

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ماه پیش

350,000,000 تومان

خواب: 3مترمربع: 140

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

آپارتمان سرخواجه سوم ۹۶ متر

سرخواجه, گرگان, استان گلستان, ایران

خواب: 2مترمربع: 96

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 ماه پیش

99,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 96

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

٨٤ مترى گلشهر ٢٦

استان گلستان، گرگان، گلشهر، ایران

خواب: 2مترمربع: 84

آپارتمان مسکونی

melkbank

5 ماه پیش

143,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 84

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش

آپارتمان۱۱۰متری‌کوی انقلاب‌

22 بهمن غربی, گرگان, استان گلستان, ایران

خواب: 2مترمربع: 110

آپارتمان مسکونی

melkbank

5 ماه پیش

165,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 110

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش