خواب: 4مترمربع: 263

ویلا

melkbank

1 روز پیش

خواب: 4مترمربع: 263

ویلا

1 روز پیش

۷۲ متری فاز سه پردیس

فاز ۳، پردیس، استان تهران، ایران

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

860,000,000 تومان

خواب: 2مترمربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

خواب: 2: 78

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

180,000,000 تومان

خواب: 2: 78

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 روز پیش

530,000,000 تومان

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

3 روز پیش

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

365,000,000 تومان

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

آپارتمان فول امکانات ۷۷متری

خانی آباد، منطقه ۱۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

500,000,000 تومان

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

بسیار خوش نقشه و نور عالی

استان تهران، تهران، فلکه سوم تهرانپارس، ایران

خواب: 1: 66

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

570,000,000 تومان

خواب: 1: 66

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 1: 110

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

825,000,000 تومان

خواب: 1: 110

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

730,000,000 تومان

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

950,000,000 تومان

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

۱۲۰ متری در آلاله شرقی

شهر زیبا، تهران، بلوار آلاله

خواب: 2: 113

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

خواب: 2: 113

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 94

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

600,000,000 تومان

خواب: 2: 94

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

۹۲متر خیابان جشنواره کلید نخورده فول امکانات

تهرانپارس شرقی، منطقه ۴، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 92

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 هفته پیش

885,000,000 تومان

خواب: 2: 92

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

570,000,000 تومان

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 54

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

530,000,000 تومان

خواب: 1: 54

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

125,000,000 تومان

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان فاز۲ محله۱

فاز 2 ، پردیس تهران استان تهران

خواب: 2: 98

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

490,000,000 تومان

خواب: 2: 98

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

اپارتمان شهرک دانشگاه شریف

شهرک دانشگاه صنعتی شریف، منطقه ۲۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 125

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

خواب: 2: 125

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان ۶۰ متری نبرد شمالی

استان تهران، تهران، خیابان نبرد شمالی، ایران

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

550,000,000 تومان

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 48

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

470,000,000 تومان

خواب: 1: 48

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

یک دستگاه آپارتمان

تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 42

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

273,000,000 تومان

خواب: 1: 42

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

فروش آپارتمان دوخوابه نبردشمالی

استان تهران، تهران،خیابان نبرد شمالی

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

580,000,000 تومان

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان ۵۱ متری شیک

تهرانسر، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 51

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

370,000,000 تومان

خواب: 1: 51

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

2,200,000,000 تومان

آپارتمان ۱۲۰ متری نوساز خواجه عبداله

استان تهران، تهران، خیابان خواجه عبدالله

خواب: 3: 120

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

2,200,000,000 تومان

خواب: 3: 120

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

فاز ٣ خ معلم خ دهخدا

فاز ۳، پردیس، استان تهران، ایران

خواب: 2: 76

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

340,000,000 تومان

خواب: 2: 76

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

خواب: 2: 93

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

۵۱ متر موقعیت اداری یافت آباد

استان تهران، تهران، خیابان یافت آباد، ایران

خواب: 1: 51

آپارتمان اداری-تجاری

melkbank

2 هفته پیش

خواب: 1: 51

آپارتمان اداری-تجاری

2 هفته پیش

آپارتمان فروشی -کلیم کاشانی

استان تهران، تهران، خیابان کلیم کاشانی، ایران

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

750,000,000 تومان

خواب: 2: 83

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان ۲۴۰متری تکواحدی جردن

استان تهران، تهران، جردن، ایران

خواب: 3: 240

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

خواب: 3: 240

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

آپارتمان لوکس و کلید نخورده

شهرری، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

6,000,000 تومان

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

melkbank

2 هفته پیش

93,000,000 تومان

خواب: 1: 65

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

۶۹ متر جوادیه

جوادیه، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 69

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

320,000,000 تومان

خواب: 2: 69

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 2مترمربع: 148

ویلا

melkbank

3 هفته پیش

خواب: 2مترمربع: 148

ویلا

3 هفته پیش

خواب: 1: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

430,000,000 تومان

خواب: 1: 72

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

افسریه خیابان۱۵بین۲و۳

افسریه، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

580,000,000 تومان

خواب: 2: 71

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 4مترمربع: 265

ویلا

melkbank

3 هفته پیش

خواب: 4مترمربع: 265

ویلا

3 هفته پیش

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

300,000,000 تومان

خواب: 2: 60

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

98,000,000 تومان

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

۶۶متر با پارکینگ

آذربایجان، منطقه ۱۱، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 66

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

540,000,000 تومان

خواب: 2: 66

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

2,400,000,000 تومان

زمین

رشت، استان گیلان، ایران

: 6000

زمین و کلنگی

ShervinRZ

3 هفته پیش

2,400,000,000 تومان

: 6000

زمین و کلنگی

3 هفته پیش

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

125,000,000 تومان

خواب: 2: 80

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

واقع درشهرک ابریشم.دارای سندشش دانگ

شهرک ابریشم، قدس، استان تهران، ایران

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

205,000,000 تومان

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

پیروزى نبرد شمالى

استان تهران، تهران، خیابان نبرد شمالی، ایران

خواب: 2: 86

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

774,000,000 تومان

خواب: 2: 86

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 2: 150

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

150,000,000 تومان

خواب: 2: 150

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

نو ساز ۸۶ متر ۲ خوابه

میدان آزادی، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 86

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

950,000,000 تومان

خواب: 2: 86

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

۶۳/۵ متری واقع در عدل

پونک، منطقه ۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

940,000,000 تومان

خواب: 2: 63

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

جنت آباد مرکزی ۸۵متر طبقه۲

جنت آباد مرکزی، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 85

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

935,000,000 تومان

خواب: 2: 85

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

یافت آباد بر بلوار مدائن ٨٩ متر نوساز

استان تهران، تهران، بلوار مدائن، ایران

خواب: 2: 89

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

490,000,000 تومان

خواب: 2: 89

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

850,000,000 تومان

خواب: 2: 77

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 2: 67

آپارتمان مسکونی

melkbank

3 هفته پیش

210,000,000 تومان

خواب: 2: 67

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

خواب: 2: 68

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

680,000,000 تومان

خواب: 2: 68

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

آپارتمان

نازی آباد، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 1: 44

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

310,000,000 تومان

خواب: 1: 44

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

680,000,000 تومان

خواب: 2: 72

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

آپارتمان ۵۱ متر ۵ ساله باامکانات

استان تهران، تهران، خیابان خیام، ایران

خواب: 1: 51

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

235,000,000 تومان

خواب: 1: 51

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

341,000,000 تومان

خواب: 1: 55

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

خواب: 2: 87

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

259,000,000 تومان

خواب: 2: 87

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

۶۲ متر اول غربی۶۰ وام

اندیشه، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2: 62

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

210,000,000 تومان

خواب: 2: 62

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

خواب: 1: 61

آپارتمان مسکونی

melkbank

4 هفته پیش

135,000,000 تومان

خواب: 1: 61

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

خواب: 3: 146

آپارتمان مسکونی

melkbank

1 ماه پیش

800,000,000 تومان

خواب: 3: 146

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش