“شهر در هوا” طرحی که پس از گذشت 60 سال جایزه معماری پریتزکر 2019 را از آن خود کرد

  • جمعه 17 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

، معمار ژاپنی و برنده جایزه در سال 2019، نه تنها بیش از 100 اثر بیشتر بخوانید...