احساس زندگی و کشاورزی در یک برج مدرن / طراحی آسمان خراش چوبی با خانه هایی مدولار

  • سه شنبه 7 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

استودیوی معماری Precht یک آسمان خراش مفهومی  از را طراحی نموده که قرار است نوعی بیشتر بخوانید...