برخورد با احتکار مسکن توسط بساز و بفروش‌ها

  • پنج شنبه 29 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

نماینده مجلس گفت: با کسانی که واحد‌های مسکونی خود را کرده‌اند، برخورد و از آن‌ها بیشتر بخوانید...