مسکن هم وارد لیست احتکار شد / کمبود شدید واحدهای مسکونی برای خریداران و مستاجران

  • چهارشنبه 7 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

خریداران و مستأجران از کمبود شدید واحد‌های مسکونی برای خرید و اجاره گله‌مند هستند که بیشتر بخوانید...