بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۷ / رکود تورمی و احتمال تکرار آن در ماه های بعد

  • چهارشنبه 28 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن در نیمه دوم امسال تداوم خواهد بیشتر بخوانید...

چرا بازار سکه و ارز به ثبات نمی رسد

  • چهارشنبه 28 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک - یک اقتصاددان معتقد است: هجوم مردم برای خرید سکه و ارز و بیشتر بخوانید...

مشتریان بانک مسکن مورد پایش و بازنگری قرار می گیرند

  • جمعه 26 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد: همه مشتریان بانک چه متقاضیان تسهیلات بیشتر بخوانید...