دولت حرفی در حوزه مسکن ندارد/نوسازی بافت ناکارآمد طرح کاغذی دولت است

  • جمعه 24 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت تولید مسکن در کنار بهسازی بافت ناکارآمد بیشتر بخوانید...