افت بازار مسکن در اولین ماه سال ۹۷

  • یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

در فروردین ماه امسال در مجموع ۵۰ هزار و ۷۲۴ قرارداد اجاره و مبایعه نامه بیشتر بخوانید...