قیمت مسکن کاهش چشمگیری خواهد داشت

  • یکشنبه 29 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس اعلام اینکه تا ماه های آینده شاهد چشمگیر قیمت بیشتر بخوانید...