خبرهایی از احتمال افت قیمت مسکن در نیمه دوم امسال

  • یکشنبه 13 خرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

نظرسنجی انجام گرفته ازشهروندان تهرانی نشان می‌دهد ۵۴ درصد آنها معتقدند رونق بازار مسکن در بیشتر بخوانید...