امکان تغییرسقف تسهیلات خرید مسکن با افزایش دوره بازپرداخت

  • سه شنبه 30 بهمن 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با وزیر راه و شهرسازی بیشتر بخوانید...