رشد ناگهانی قیمت اوراق وام مسکن

1908 مشاهده
  • چهارشنبه 22 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

درحالی‌که تا دو روز گذشته قیمت اوراق به دلیل کاهش میزان معاملات مسکن، به کمتر بیشتر بخوانید...