افزایش قیمت اوراق وام مسکن

افزایش قیمت اوراق وام مسکن

  • پنج شنبه 23 آبان 1398
نوشته شده توسطتحریریه

قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن مقداری افزایش یافته است؛ به طوری که هر ورق بیشتر بخوانید...

رشد ناگهانی قیمت اوراق وام مسکن

  • چهارشنبه 22 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

درحالی‌که تا دو روز گذشته قیمت اوراق به دلیل کاهش میزان معاملات مسکن، به کمتر بیشتر بخوانید...