شیوه جدید تقسیط وام مسکن چگونه است؟

  • دوشنبه 24 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عضو هیأت مدیره بانک مسکن گفت: با این اقدام پرداخت اقساط در استطاعت متقاضیان خرید بیشتر بخوانید...

دوره بازپرداخت وام برای مسکن یکم در بافت فرسوده افزایش یافت

  • یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس سازمان باز‌آفرینی شهری ایران از افزایش دوره باز‌پرداخت تسهیلات در محلات باز‌آفرینی شهری از بیشتر بخوانید...

اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید

  • چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

با کاهش سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد اقساط پرداختی بیشتر بخوانید...