نرخ سود وام خرید مسکن در بافت های فرسوده شهری به ۶ درصد کاهش میابد

  • سه شنبه 21 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، سود تسهیلات خرید بیشتر بخوانید...