در سال ۹۷ بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج نمیشود

  • چهارشنبه 29 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: بازار مسکن در به طور کامل از رکود خارج بیشتر بخوانید...