تغییر و تحولات بخش مسکن در ۴ دهه پس از انقلاب اسلامی

  • یکشنبه 28 بهمن 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک: طی ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد خانوارهای کشور از ۶.۷ بیشتر بخوانید...