گسترش اوراق قرضه، مطمئن تر از افزایش نرخ سود بانکی

  • جمعه 2 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

سال گذشته در چنین روزهایی دولت به‌منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید، نرخ سود بانکی بیشتر بخوانید...