حباب در قیمت وام مسکن وجود ندارد

  • چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید در طی ماه‌های گذشته قیمت اوراق حباب بیشتر بخوانید...