پایان انحصار بانک مسکن در تسهیلات بافت های فرسوده

  • چهارشنبه 27 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مشاور رئیس جمهوری از برنامه دولت برای مشارکت سایر بانک ها علاوه بر بانک مسکن بیشتر بخوانید...