طراحی بلندترین برج در کشور اکوادور برای پیوند بیشتر با طبیعت

  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معتبر odD+ architects جزئیات آخرین طراحی خود را از برج های Grove برای اجرا بیشتر بخوانید...