معماری اولین شهر فضایی توسط بنیاد گالاکتیکا

918 مشاهده
  • پنج شنبه 31 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

گروه معماری Asymptote طراحی جدید خود را برای یک مرکز فضایی جهت اجرای برنامه های بیشتر بخوانید...

شرکت SOM، چشم انداز خود را برای اولین مکان زندگی انسان در کره ماه ارائه نمود

1278 مشاهده
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

گروه معماری اسکیدمور، اوینگز و مریل، چشم انداز خود را برای روستای "Moon Village"(روستا ماه)، بیشتر بخوانید...