تاثیرات رکود بازار مسکن بر میزان اشتغال در کشور

  • شنبه 17 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

به گزارش به نقل از افکارنیوز، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بیشتر بخوانید...