دستورالعمل جدید برای بازپرداخت تسهیلات بانکی سازندگان مسکن

  • شنبه 25 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

سازندگانی که در سال‌های رکود به دلیل ناتوانی برای فروش واحدهای ساخته شده قادر به بیشتر بخوانید...