پرداخت ۳۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران

  • دوشنبه 26 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک - بانک ملی ایران با نگاه حمایتی به بخش های اقتصادی، در پنج بیشتر بخوانید...

فروش ۷۸۵ مورد از املاک مازاد بانک ملّی

  • سه شنبه 6 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر هموارسازی مسیر واگذاری شرکت ها و املاک مازاد بیشتر بخوانید...

نقش آفرینی بانک ملی ایران در بازار مسکن با طرح ویژه مسکن

  • چهارشنبه 24 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

بانک ملی ایران با هدف رونق بخشی به و شکستن انحصار در حوزه تسهیلات این بیشتر بخوانید...

استفاده از تسهیلات مسکن در بانک ملّی، شرط سنی ندارد

  • دوشنبه 15 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

نداشتن شرط سنی برای استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی ایران، یکی از مزیت های بیشتر بخوانید...