“برج های همزیستی” در باغهای جمیرا دبی، طرحی مفهومی برای آینده نزدیک

5639 مشاهده
  • شنبه 26 اسفند 1396
نوشته شده توسطمجید عطایی

"برج های همزیستی" ، شده توسط شرکت معماری در باغهای جمیرا، دبی شامل یک ، بیشتر بخوانید...