ساخت آجر و سیمان از باکتری، تکنولوژی جدید در صنعت ساختمان

  • پنج شنبه 3 اسفند 1396
نوشته شده توسطمینو بهاری

ساخت آجر و سیمان بیولوژیکی نسل جدیدی از مصالح. یک شرکت بیوتکنولوژی منحصربفرد از طریق بیشتر بخوانید...