کارگران ساختمانی بیونیک در سال ۲۰۲۰ وارد صنعت ساخت و ساز می شوند

  • چهارشنبه 12 دی 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت رباتیک آمریکایی Sarcos از یک اسکلت خارجی تمام قد برای استفاده کارگران ساختمانی رونمایی بیشتر بخوانید...