علاقه تجار ایرانی به ایجاد همکاری با شرکت های عمرانی روسیه

  • پنج شنبه 23 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون اتاق بازرگانی و صنایع روسیه گفت، تجار ایرانی نسبت به همکاری با شرکت های بیشتر بخوانید...