بازارها با شروع تحریم ها چه واکنشی نشان می دهند؟

  • دوشنبه 28 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

نوسانات بازار ارز از زمستان سال گذشته به صورت آهسته اما محسوس باعث ایجاد نااطمینانی بیشتر بخوانید...

تحریم ها تاثیری بر بازار مسکن دارد؟

  • یکشنبه 20 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک - رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به عدم تاثیر پذیری جدی بازار بیشتر بخوانید...

نفوذ تأخیری تحریم در بازار مسکن

  • یکشنبه 15 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مسکن یکی از بخش‌هایی است که به صورت غیرمستقیم از محدودیت‌های تحریم تأثیر می‌پذیرد. درواقع بیشتر بخوانید...