برای گرفتن مجدد تسهیلات مسکن زوجین چه باید کرد؟ + شرایط وام زوجین

  • دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

بانک مسکن در راستای حمایت بیشتر از زوج های متقاضی خرید مسکن، یک مصوبه دیگر بیشتر بخوانید...