واکاوی طرح تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن

  • یکشنبه 1 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک: دو کارشناس اقتصاد مسکن معتقدند پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید تا رقم ۳۰۰ میلیون بیشتر بخوانید...