تغییر و تحولات بخش مسکن در ۴ دهه پس از انقلاب اسلامی

  • یکشنبه 28 بهمن 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک: طی ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد خانوارهای کشور از ۶.۷ بیشتر بخوانید...

الگوی استاندارد برنامه‌ریزی شهری حلقه مفقوده طرح‌های توسعه شهری ایران

  • پنج شنبه 26 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

الگوی استاندارد برنامه‌ریزی شهری در دنیا، تدوین طرح‌های توسعه شهری را مستلزم گذراندن سه مرحله اصلی شامل بیشتر بخوانید...