بانک مسکن: متقاضیان مسکن مهر را جریمه نمی‌کنیم

1251 مشاهده
  • جمعه 27 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

بانک مسکن : متقاضیان مسکن مهر را جریمه نمی‌کنیم ! در حالی بانک مسکن مدعی بیشتر بخوانید...