تلاش دولت برای حمایت از مستاجران

  • پنج شنبه 11 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

لایحه برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد. اواسط تیرماه امسال وزارت بیشتر بخوانید...