ماشین های کابلی عظیم الجثه ای که روسیه و چین را به یکدیگر متصل می کند

  • سه شنبه 8 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

در مسابقه ای که برای طراحی نخستین ماشین حمل و نقل کابلی مرزی در جهان بیشتر بخوانید...

طراحی و معماری ایستگاه های قطار در کشورهای مختلف جهان

  • پنج شنبه 13 تیر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ایستگاه های قطار در کشورهای مختلف جهان همیشه دارای برنامه کاری پیچیده ای هستند، زیرا بیشتر بخوانید...

بازنگری محیط شهری و تغییر ساختارهای قدیمی در لهستان

  • دوشنبه 19 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

گروه Cavatina مجموعه ای از طرح های بازنگری شده برای فضای عمومی و احیای محیط بیشتر بخوانید...